Железните оръжия и сечива от бронзовата епоха са с метеоритен произход


Един от интересните въпроси в историята на човешката цивилизация е, как хората от бронзовата епоха са се научили да коват железни оръжия, преди да са изнамерили начина да топят железните руди? Оказва се, че предците ни буквално са получили малко помощ от космоса, защото повечето железни предмети от този период са с вероятен извънземен произход. Но не бързайте със заключенията за намеса на извънземен разум.

Френският учен Албер Жамбон работи по ново проучване, в което извършва геохимичен анализ на множество железни артефакти, датиращи от бронзовата епоха. Екземплярите за изследване са от находки, направени в различни кътчета по света. Заключенията на учения, които са изложени в публикация за списание Archaeological Science, подсказват, че много от тези артефакти са изковани от желязо, дошло на Земята от метеорити.

Сред артефактите са: брадва от Угарит в Сирия (1400 г. пр.н.е.); реликви от династията Шан в Китай (1400 г. пр.н.е.); кинжал и др.

С помощта на метода на рентгеновата флуоресцентна спектроскопия, Албер Жамбон установява, че всеки от тези артефакти, изработени през бронзовата епоха, най-вероятно е изкован от метеоритно желязо.


Учените могат да разберат, какъв е произхода на желязото по следите от никел в материала. Когато се формират небесните тела, като нашата и другите планети, почти цялото количество никел се спуска в дълбините им до разтопеното желязно ядро. От това следва, че в железните руди, залягащи близо до повърхността, много рядко се открива съдържание на никел. Метеоритите, обаче, често са фрагменти, формирали се в резултат на разрушаване на планета, чиито отломки летят из космоса и по този начин никелът и желязото от ядрото се оказват „извадени навън“. Ако в железен предмет се регистрира високо съдържание на никел, тогава с голяма доза сигурност може да се твърди, че желязото е дошло на Земята с метеорит, а не е добито от руди от повърхностните пластове на планетата ни.

Метеоритното желязо пристига на Земята в „готов“ вид и не е необходимо да бъде топено, твърди Жамбон, като се налага само да бъде подгрявано при коването му. Изследването му разглежда основно геохимичния произход на артефактите и не навлиза в дълбочина на историческия и културния контекст, в който са се появили. Все пак, трябва да се отбележи, че метеоритното желязо е било привилегия, достъпна единствено за елита на обществата и дълго време такива предмети са били изключително ценни. Жамбон подчертава, че практиката на използване на метеоритно желязо почти напълно е изоставена, когато хората изнамират начина и се научават да добиват желязо от рудните залежи на Земята.

През миналата година екип учени установи, че световноизвестният фараон Тутанкамон е притежавал „космически кинжал“, чието острие е изковано от желязо с метеоритен произход. Според думите на учените, участвали в този проект, използването на метала от метеоритите предполага, че древните хора са били наясно, че тези редки късове желязо буквално са дошли от небето.

източник