Не всички мечове на датските викинги са били годни за бой


Викингите са известни не само като моряци и колонизатори на нови земи, но и като брутални разбойници, въоръжени с копия, бойни брадви и мечове. Някои от оръжията на скандинавските викинги са от други региони (например, от Франкската държава), но самите скандинавци притежавали различни методи на обработка на металите и производството на оръжия.

Това пише в доклад, публикуван във вестник Археологическа наука, съобщават от Naked Science.

Мечовете, използвани от викингите често били за една ръка, тежки, двуостри и с малък гард. Остриетата често се произвеждали чрез ковашка заварка: няколко метални заготовки от различни материали са усуквани заедно и ковани. На повърхността на тези остриета може да се видят оригиналните шарки. Мечът, за разлика от копието или брадвата, се счита за сравнително скъпо оръжие, което е на разположение само на определени хора. Според изследователите, до наши дни са оцеляли близо 2000 мечове от викингския период.

Доскоро структурата на тези мечове е изследвана чрез инвазивни техники, като например металография. За тях е необходимо да има фрагменти от материала, като така постепенно се унищожават археологически находки. Но ограничаването само до визуалното описание на оръжията е недостатъчно. Изследването на метала, от който за изработени мечовете предоставя ценна информация за това как са се използвали оръжията. Например, тъй като мечовете са скъпи оръжия, те често се предавали от баща на син, променяла се само дръжката - това показал анализът на металите на много мечове от викингски период.

В хода на ново изследване, международен екип от учени е анализирал три меча от викингския период от колекцията на Националния музей на Дания, като се използва неинвазивен метод - неутронна дифракция. Обектът се облъчва с неутронни лъчи, които са разпръснати от атомите на материала. Интензитетът на дисперсията на частиците се измерва чрез неутронен спектрометър. Методът дава възможност да се възстанови атомната структура на обекта, без да го унищожава.

И трите мечове са били създадени чрез ковашко заваряване. В техните остриета има усукани железни и стоманени пръти. Водещият автор Анна Федриго казва: "Тъй като стоманата е по-твърда от желязото, може да се очаква, че военните оръжия имат здрав стоманен ръб и желязна сърцевина, която поглъща ударите. Но изследваните мечове не са създадени по такъв начин". Също така, анализът показва, че остриетата са ковани при високи температури, което увеличава вероятността от корозия.

Това позволи на изследователите да направят изводи за ролята на мечовете във викингската култура.

Вероятно не всички мечове са били използвани като бойно оръжие за водене на битки, някои от тях просто са служили като символи на властта и социалния статус на техните собственици.

Превод от руски: Емил Ангелов

източник