Чокуто


Чокуто е прав, едностранно заточен японски меч, който е бил изковаван преди 10-ти век. Дизайнът му вероятно произлиза от подобни мечове от древен Китай. Чокуто са използвани за промушване и разсичане и са били носени на кръста. До периода Хейан тези мечове са били наричани тачи, като не бива да се бъркат с извитите мечове тачи.

Производството на мечове в Япония е разделено на определени периоди от време:

- Джокото (древни мечове, около 900 г. след н.е.)
- Кото (стари мечове, около 900-1596 г.)
- Шинто (нови мечове - 1596-1780 г.)
- Шиншинто (нови мечове - 1781-1876 г.)
- Гендайто (съвременни мечове - 1876-1945 г.)
- Шинсакуто (наскоро направени мечове от 1953 г. до момента)

Чокуто е сред най-ранните в историята японски мечове, който по своя стил и техники на коване вероятно произхожда от древен Китай и е бил пренесен в Япония от Корея през 3-ти век. Той е създаден преди откриването на диференциалното закаляване от японските ковачи на мечове. Формата на острието на чокуто обикновено варира в хира-зукури и кириха-зукури цукурикоми, което го прави много различен от по-късните тачи и катана, които рядко използват тези форми. Отличителна черта на чокуто е правото му острие, подобно на древните китайски мечове, правени в Китай от 2 век пр.н.е. до 10-и век.

Въпреки, че извитите остриета са също толкова стари, колкото този меч, те не стават широко разпространени в Азия и Близкия изток до възхода на Монголската империя. Японските воини от шогуната Камакура изпитали ефективността и смъртоносността на извитите остриета върху себе си по време на монголските нашествия в Япония. В крайна сметка се появява тачи, вдъхновен от някои стари мечове и постепенно започва да измества чокуто по популярност, тъй като извитото острие демонстрира по-голяма лекота при разсичане в битка.

Много малко мечове чокуто са останали днес, въпреки че е достатъчно да се реконструират техните различни типологии, които винаги съвпадат с китайските и корейските модели. Това се вижда в един от последните мечове от периода Кофун - едностранно заточен уарабитето.

Превод: Емил Ангелов

източник: Уикипедия