Клеймор

 
Клеймор е шотландският вариант на късносредновековния меч за две ръце. Характеризира се с кръстоподобна дръжка с наклонени квилони с орнаменти и е в употреба от 15-ти до 17-ти век.

Думата “клеймор” за първи път е използвана за мечове от 18-ти век в Шотландия и части от Англия. Това описание може би не е било използвано преди 17-ти век, когато инкрустираните мечове са били основните военни мечове в цяла Европа, но тези дълги мечове са останали в експлоатация в шотландските полкове за по-дълго време. След Актовете за обединение през 1707 г., когато шотландските и английските полкове са интегрирани заедно, мечовете са били отличителен знак на шотландските бойци от по-тънките саби, използвани от английските военни - символ на физическа сила и мъжество, както и връзка към начина на живот в планините. Такива мечове са останали в експлоатация в шотландските полкове до 19-ти век.

Двуръкият клеймор е бил голям меч, използван в края на Средновековието и в началото на съвременния период. Той е бил употребяван в постоянните войни на клановете и граничните битки с англичаните в периода 1400-1700 г. Въпреки, че клейморите са съществували още през войните за независимост на Шотландия, те са били по-малки и не са имали типичния дизайн (който може да се види от меча на Джон Балиол - крал на Шотландия). Последната известна битка, в която се смята, че са били използвани значителен брой такива мечове е битката при Киликранки през 1689 г. Те били малко по-дълги от типичните мечове за епохата. Двуръките клеймори изглежда са вариация на ранните шотландски средновековни дълги мечове. Кръглите помели на по-ранните мечове са вдъхновени от викингските мечове.

Типичният клеймор е дълъг около 140 см., с 33 см. дръжка, 107 см. острие и с тегло от около 5,5 кг. Така например, през 1772 г. Томас Пенант описва меч видян при посещението си на о-в Разей като:

"грамадно оръжие, два инча широко, двуостро; дължината на острието е три фута и седем инча; на дръжката - четиринадесет инча; обикновения гард - един фут, а теглото шест паунда и половина".

Сравнително еднороден по отношение на стил, мечът е изработван с кръгъл помел, гард с прави, извити напред раменe, завършващи с орнаменти и лангети (метални ленти), вървящи надолу към центъра на острието от гарда. Друг общ стил на двуръкия клеймор (макар и по-малко известен днес) бил с дръжка, наподобяваща мида. Той имал гард, състоящ се от две надолу извити раменe, завършващи с две големи, кръгли, вдлъбнати плочки, защитаващи ръцете. Той е наречен миден, защото кръглият гард прилича на отворена мида.

Превод от английски: Емил Ангелов
https://en.wikipedia.org/wiki/Claymore