Викингски меч, открит край Русокастро


Все още има много неразкрити тайни от историята на крепостта Русокастро. Велики битки, знаменити царе са свързани с района на селото от Община Камено. За събитията говорят основно археологическите ценности, чието проучване и търсене много често бива спирано през годините заради липса на финансиране.

Всички находки от крепостта се съхраняват в РИМ - Бургас. От 2008 г. досега те са част от постоянната експозиция на музея.

При археологическите проучвания на крепостта Русокастро са открити многобройни находки от VІ-VІІ и ІХ - ХІV в. Сред тях са върхове на стрели, ножове, шпори и мн. др.

Едно от откритията е късият меч - сакс, открит е през 2006 г. в силно разрушен пласт от пепел, мазилка и строшени керемиди, който е бил използван в по-късно време за подравняване на терена при казарменото помещение до западната стена на цитаделата на крепостта.

Мечът е от типа „дълъг сакс”, с дължина 47 см., ширина 4.2 см. и ширина на клина 4 мм. Открит е и обкова на ножницата на оръжието. Артефактът е единствения известен засега от българските земи. Тези мечове са използвани от викингите, които били наемани във византийската армия от времето на император Йоан Цимисхий (969 - 976 г.). В последствие викингите, известни като варяги в историческите източници, участвали като наемници и при следващите византийски императори през Х и ХІ в.

http://www.flagman.bg/article/99877