Публикации

Мечът Тизона

Мечът на Уилям Уолъс

Мечът, забит в камъка

Допълнение към типологизирането на меч № 3693 от Пернишката крепост