Junglee Special Forces - снимка

Тактически нож Junglee от стомана Aus 8A, подобен на SOG Seal PUP