За викингските мечове

Викингски мечове. Снимка: Wikipedia

Викингският меч е оръжие от Викингския период. Той е кръстоска между римска спата, меч от преселението на народите през 8-и век и класически рицарски меч от 11 век, и се отличава с по-голям гард. Стоманата му е с по-високо съдържание на въглерод, отколкото на останалите мечове в региона и тя може би се е внасяла на блокчета.

Дължината на острието варирала между 71-84 сантиметра. Ранните образци имали единични, дълбоки и широки фулъри (канали), които се простирали по цялата дължина на острието от двете му страни. По-късните екземпляри имали множество тесни фулъри. Каналът намалява теглото на острието без да влошава неговата здравина. Всички са с къси, за една ръка дръжки, с триъгълни или полукръгли помели. Помелите са направени от желязо и са по-тежки от тези на мечовете от периода на преселението.


От хилядите викингски мечове, които са били възстановени, 171 от тях, всички направени между 800 и 1000 г., имат надписа "+VLFBERH+T" или "+VLFBERHT+". Някои от тези Улфберт мечове са изработени от изключително висококачествена стомана за времето си. Стоманата е била с много малко примеси (или шлака), както и необичайно високо съдържание на въглерод, което я прави по-силна, по-гъвкава и по-малко чуплива в сравнение с повечето стомани от този период. Мечовете са се ковали от качествена стомана с много ниско съдържание на сяра и фосфор и до 1,1% въглерод. Историците предполагат, че викингите са правили тези мечове от висококачествени стоманени слитъци от Централна Азия, които те придобиват по време на търговията по Волга, която развивали в периода 800-1000 година. Стомана с това качество изисква производство в тигли при много по-високи температури в пещите, отколкото европейските ковачи едно време могли да постигнат в техните ковачници. Има предположения, че стоманата е сходна с прочутия индийски вутц. Няма доказателства, че европейците могат да направят сами такава стомана до индустриалната революция 800 години по-късно.

Мечовете на Ulfberht направени от тази тигелна стомана са имали отлично представяне в битка. Те са изключително редки и ценни, и са били ползвани от най-елитните викинги. Историците предполагат, че мечовете Улфберт, които не са направени от тигелна стомана вероятно са съвременни фалшификати. Въпреки това, точното значение или произхода на думата “Ulfberht” е неясно. Предполага се че произлиза от думите вълк и мечка. Тъй като тези мечове са били правени в продължение на 200-годишен период, не е възможно всички те да са направени от един занаятчия, който подписва творбите си. Кръстът, който присъства два пъти в надписа може да е позоваване на католическата църква, като някои църковни служители от това време включвали такива кръстове в подписите си. 

Превод от английски: Емил Ангелов
източник: Wikipedia