Германски едностранно заточен меч


Едностранно заточеният меч има древна история в Европа, но интересът към него е засенчен от този към двуострия меч от средновековния период.

Някои от най-ранните находки на железни мечове в Северна Европа са едностранно заточени. Важен ранен пример е находката при Хьортспринг в Дания. Открита е пълна лодка с оръжия достатъчни за малка армия. Сред тях са били 11 меча и 10-20 ризници (най-ранните находки от този вид броня в Европа). Може би това е плячката на победени войни, които били еднакво добре подготвени, за да се преборят както с морето, така и с враговете си.

Находката е датирана около 350 г. пр.н.е. и предполага какво въоръжение е било познато на северните германски племена в предримската желязна епоха. Едностранно заточеният меч може би е най-ранната форма на острие от желязната епоха в северната част на Европа. В някои области, двуострите келтски тип мечове по-късно се превръщат в предпочитано оръжие, докато в други части едностранният меч е все още доста популярен. Има затишие в находките на мечове до 6 век, когато сакса или скрамасакса се превръщат в култови оръжия на различните германски племена за следващите три или четири века.

През най-ранната им история едностранните хладни оръжия са имали сходна конструкция, но са се променили с течение на времето в много варианти по форма и размер. Танговете вече са от скрит тип. По-късно настъпват промени в дръжката на мечовете, за да се направи по-сигурен захвата.


Направена е реконструкция на този тип меч от albion-swords.com, който е бил в употреба към края на първото столетие пр.н.е. и в началото на първото хилядолетие преди Христа. Той е точно копие на находка от Швеция, но видът е бил в употреба и в други части на Европа - Балтийския регион и Северна Германия по време на същия период. Наречен е Cherusker на името на едно от германските племена, водени от Арминиус, победил три римски легиони в битката при гората Тевтобург в 9-та година след Христа. Определящата черта на този тип меч е как основата на острието следва точно очертанията на формата на дръжката. Рядко могат да се намерят органични останки от дръжки и ножници с тези оръжия, но най-вероятно дръжката на оригинала е била от бук. Оцелелите железни нитове показват общия размер на органичните части и тази информация е взета предвид при оформяне захвата на Cherusker.

Дървесината се обработва чрез накисване в ленено масло за 24 часа, след това се оставя настрана за втвърдяване в продължение на 48 часа, последвано от обработка с фина шкурка и полиране. Това води до финиш, който изважда и утвърждава естествения цвят и фладер на дървото, както и предпазва от влага.


Острието е широко, но доста тънко и вероятно ще изненада всеки със своята лекота въпреки представата, която създават широките му очертания. Ергономиката на дръжката прави много ефективна комбинацията от тегло и захват. Интересно е да се отбележи сходството на дизайна на този меч с Иберийската фалката.

The Cherusker е голямо оръжие (дължина 80 см, острие 65 см, дебело 6 мм и тегло 815 г) за рязане, но човек не трябва да мисли за него като за тежък сатър. Той нанася огромни разрези с малко усилия. Заедно с щит става бързо и удобно оръжие за бойни схватки. Този дизайн е особено ефективен срещу противници, които не носят тежки брони. В края на краищата, съседните племена били типичния враг, отколкото римляните завоеватели за свадливите германци от този период.

Превод от английски: Емил Ангелов
източник