четвъртък, 5 март 2015 г.

Германски едностранно заточен меч


Едностранно заточеният меч има древна история в Европа, но интересът към него е засенчен от този към двуострия меч от средновековния период.