Акинак


Акинак е къс меч или кинжал (с дължина 40 - 60 см) с право двуостро острие и сърцевидeн гард или оформен като кръст, с полукръгъл помел в задния край на дръжката.

Изработвани обикновено от желязо, рядко от бронз, мечовете акинак са особено популярни в периода VI-III в. пр. Хр. Името е персийско и се среща в творбите на много елински автори. Те приписват това оръжие на перси, скити и други варварски народи.

Върху релефите от Пелопонес се срещат изображения на персийски воини с акинак, носен окачен отдясно на колана; долният край на ножницата е превързан с отделен ремък за бедрото. Златният акинак в Персия е бил традиционен царски подарък.

Многобройни археологически находки и изображения доказват масовата употреба на мечове акинак у скитите. Според Херодот, скитите почитат железен акинак, поставен на върха на дървена платформа, като олицетворение на Арес и му принасят човешки жертви.

В древна Тракия разпространението на късите мечове акинак се отнася към бронзовата и към ранножелязната епоха. Железният кинжал със златна обковка на ножницата от Белоградец (дублиран и от изображението върху надгробната стела от същото погребение), е типичен пример от VII в. пр. Хр. Същинският акинак прониква в Тракия след VI в. пр. Хр. вероятно под скитско влияние и получава разпространение главно в Севернотракийските земи (днес Румъния и Северна България).

от Уикипедия, свободната енциклопедия