четвъртък, 31 януари 2013 г.

Victorinox обединява силите си и интегрира бизнеса на Wenger


Преди осем години, семейната швейцарска компания Victorinox пое контрол върху утвърдената компания Wenger, със седалище в Делемонт, и оттогава я управлява като самостоятелно дъщерно дружество. Сега Victorinox ще интегрира бизнеса на Wenger с ножове. Този ход елиминира дублирането в продуктовата гама, отговаря на увеличеното търсене на пазара и засилва нейната конкурентна позиция в международен план. В бъдеще ножовете Victorinox ще бъдат правени и в Делемонт и всички служители ще запазят работните си места.

вторник, 8 януари 2013 г.

Пуш дагер


Пуш дагерът (известен още като: изтласкващ се нож, нож-свредел, юмручен нож, T-нож или ударна кама) има късо острие с дръжка и е предназначен да бъде държан в ръката така, че острието да се подава от предната част на юмрука, обикновено между 2-ри и 3-ти пръст. През вековете пуш дагерът често е набирал или губел популярност като оръжие за близък бой сред цивилните граждани и елитните военни части.