Публикации

Ножове SCAR

Cold Steel Leatherneck SF

Стари майстори закалявали с кръв

Ножове SVORD NZ

Fox Knives USA

Виртуална разходка по ножарските магазини 2

Нож от Атанас Николов