Liner Lock


Liner Lock (и неговият производен Frame Lock) е може би най-разпространената заключваща система, използвана днес при тактическите ножове и е изобретена през далечната 1980 г. от Майкъл Уокър. Той патентова идеята си, с помощта на топче ограничител, което да държи ножа при затворено положение и пластина заключваща острието в отворено положение.

Liner Lock-ът, често наричан заключваща пластина, е изкривен навътре и след отваряне на ножа, застопорява основата на острието. То се фиксира здраво между горния пин и заключващия механизъм. Съществуват модифицирани версии при които няма горен пин а два тъмбстъда на острието, които се подпират на дръжката и вършат същата работа.

Liner Lock e най-често използваната заключваща система от производителите на тактически ножове, тъй като лесно се изработва и е сравнително надеждна. Най-голямото преимущество на този вид заключване пред всички останали е възможността ножът да се затваря само с една ръка. При повечето други системи това не е толкова лесно или е напълно невъзможно.